Manual do Usuário Dell Soundbar

Línguas: Português e mais 11
 • Alemão
 • Bokmål norueguês
 • Chinês
 • Coreano
 • Espanhol
 • Finlandês
 • Francês
 • Holandês
 • Italiano
 • Russo
 • Sueco
Páginas:2
No site você pode visualizar a versão completa do documento e baixá-lo em formato PDF.
Página 1 de 2
Setting Up Your Speaker
音箱(型号为AY511)必须和随音箱
附带的DC 12V电源适配器一起使用.
警告:
音箱(型號為AY511)必須
和隨音箱附帶的DC 12V電
源適配器一起使用.
警告:
ACHTUNG:
Stereoanlage (Typ AY 511)
muss mit dem mitliefernden
DC 12V Adapter zusammen
verwendet werden.
警告:
このサウンドバーは設計ではス
ピーカー(型式AY511)につい
ているDC12Vアダプターと一緒
に使わなければなりません.
AVERTISSEMENT:
Cette barre de son est conçu
et destiné à être utilisé avec le
DC 12V adaptateur qui vient
avec votre hautparleur (AY511).
Этот
звуковой
бар
разрабо
тан
и
предназначен
для
исп
ользования
с
12V DC
блоком
питания
,
который
поставляе
тся
с
акустической
(AY511).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
:
Esta barra de som é projetado
para ser usado com o DC 12V
poder adaptador que vem com
o falante (AY511).
AVISO:
ADVERTENCIA:
Esta barra de sonido está
diseñado para ser utilizado
con el adaptador de 12V DC
que viene con los altavoces
(AY511).
Siccome tal prodotto ha la progett
azione speciale, deve usarlo insie
me con l’adattatore dell’origine del
sorgente elettrico DC 12V con
l’autoparlante (Tipo AY511).
ALLARME:
경고
:
본 제품은 특수 디자인
되었으므로 반드시 스
피커 (AY511)의 부대
DC 12V 전원 어댑터와
함께 사용해야 합니다.
VARNING:
Eftersom en speciell design ingår
i denna apparat, måste apparaten
användas tillsammans med 12 V
DC-adaptern som kommer med
högtalaren (modell: AY511).
ADVARSEL:
Dette sund bar er udformet og
beregnet til anvendelse sammen
med 12V DC strømforsyning, der
fulgte med din højttaler (AY511).
Denne lyd taktstokken er kon
struert og for tilsiktet bruk sam
men med 12V DC strømadapter
som følger med høyttaler (AY511).
ADVARSEL:
Verify the contents in the box
1
Attach the speaker to the monitor and
snap into place
2
3
4
5
通过音频输入线将喇叭连接至计算机.
通過音頻輸入線將喇叭連接至電腦.
Connect the power adapter to your speaker
Connect the Audio-in cable from the
speaker to your computer
Touch the Power On/Off key to power on
AY511
WARNING:
Use your soundbar only with
the 12 V DC power adapter
that shipped with your
speaker (AY511).
WAARSCHUWINGEN:
Gebruik uw geluidkaart alleen
met de 12V gelijkstroomadapter
(AY511) die meegeleverd is met
het product.
Tämä ääni bar on suunniteltu ja
tarkoitettu käytettäväksi DC 12V
virtalähteen kanssa , joka tulee
sinun kaiutin (AY511).
VAROITUS:
将音箱安装到显示器上,并扣紧.
將音箱安裝到顯示器上,並扣緊.
Stellen Lautsprecher auf Monitor und passend druecken.
スピーカーをモニターに接続し、パチンと規定のところに入れてください/
Attacher enceintes à visualisateur et se mettre en place.
Присоединить
спикер
к
монитору
и
закрепить
.
Colocar o alto-falante ao monitor e encaixar no lugar.
Pone el altavoz al monitor y tomara su lugar.
Aprire l’imballo, controllare gli articoli nell’Imballo.
스피커를
모니터에
부착하고
죄여줍니다
.
Anslut högtalaren till bildskärmen och lås säkert.
Kiinnitä kaiutin monitorille ja napsahtaa paikalleen.
Sluit de luidspreker aan op de monitor, maak het goed vast.
Vedhæft taleren til at overvåge og falde på plads.
Fest høyttaler til skjerm og smekk på plass.
Verbinden die Lautsprecher mit Computer durch Audio in Kable.
オーディオ入力線でスピーカーをコンピューターに接続します/
Connexion parleurs à l'ordinateur avec le câble audio à partir de hautparleur.
Подключите
спикер
к
компьютеру
с
Audio in
кабель
от
спикера
.
Conecte o alto-falante ao computador com o cabo Audio in.
Conecte el altavoz a la computadora con el cable Audio in.
Collegare la tromba al computer tramite il cavo della frquenza del suono.
오디오
케이블을
이용하여
스피커를
컴퓨터와
연결합니다
.
som kommer utifrån högtalaren.
Koppla högtalaren med dator genom Audio in kabel
Liitä kaiutin tietokoneeseen Monitorin Audion väliseinä.
Sluit met luidsprekerkabels de luidspreker aan op de computer.
Slut højttaleren til computeren med Audio i kablet fra taleren.
Koble høyttaleren til datamaskinen med Audio in
kabelen fra høyttaler.
Koble høyttaleren til strømadapter som følger med høyttaleren.
用手触摸触摸板上的电源键.
用手觸摸觸摸板上的電源鍵.
Den Knopf
Kraft Ein/Aus berühren, um einzuschalten.
電源スイッチに触れる /
Appuyer le contact On/Off pour demarrer.
Нажмите
кнопку
включения
/
выключения
,
чтоб
включить
.
Pressione o bot o Ligar / Desligar para Ligar.
Tocar la tecla del interruptor a encender.
Tocca la chiave l'interruttora sul touch pad.
터치
패드
위의
전원
스위치
버튼
.
Tryck på
Power On/Off knappen för att sätta på.
Paina Power On/Off-avain puolestaan tuotteen.
Druk op de Aan/uitzetknop om aan te zetten.
Tryk på Power On/Off knappen for at tænde.
Trykk på PÅ / AV-tasten for å slå på.
核实包装盒中的物品
.
核實包裝盒中的物品
.
Den Kasteninhalt bestätigen.
包装の内容をご確認下さい
.
определить
обьем
коробки
.
Verifice o conteúdo da caixa.
포장용기중의
물품확인
.
Kontrollera innehållen i förpackningen.
Tarkista kentän sisältö.
Bekreft innholdene i boksen.
Tjek producter og tilbehør I pakning.
Controleer de inhoud van het pakket.
Verifica i prodotti nella scatola.
Verificar los contenidos de la caja.
Verifier le contenu dans la boite.
把音箱和电源适配器连接起来.
把音箱與電源適配器連接起來.
Verbinden die Lautsprecher mit adapter von deiner Lautsprecher.
スピーカーをスピーカーについているアダプターに接続します/
Connecter le hautparleur à adapteur de puissance qui
vient de hautparleur.
Подключите
спикер
к
блоку
питания
идет
со
спикером
.
Liga o altifalante e adaptador de alimentação.
Conecta el altavoz y adaptador de corriente.
con l’autoparlante.
Collegare l’adattatore dell’origine del sorgente elettrico
전원
어댑터를
스피커와
연결합니다
.
Anslut högtalaren till adaptern som kommer med högtalaren.
Liitä kaiutinta virtalähteen tulee kaiuttimesta.
Verbind de luidspreker met de stroomadapter.
Slut højttaleren til strømforsyningen leveres med taleren.
Sample
Para dispositivo